Naar boven ↑

Rechtspraak

Verzet tegen beslissing voorzitter hof. Klager was door de voorzitter niet-ontvankelijk verklaard in het door hem ingediende hoger beroep omdat het beroepschrift niet tijdig was ingediend. Het hof acht hetgeen door klager is aangevoerd geen rechtvaardiging voor de termijnoverschrijding, waardoor deze overschrijding niet verschoonbaar is. Het hof verklaart het verzet ongegrond.