Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Het valt verweerder niet tuchtrechtelijk te verwijten dat hij klager heeft meegedeeld dat zijn cliënten (en dus niet verweerder zelf) overwegen een tuchtklacht over klager in te dienen. Het staat de cliënten van verweerder vrij een tuchtklacht over klager in te dienen en bovendien heeft verweerder in zijn e-mail aan klager ook toegelicht waarom zijn cliënten dat overwegen. Het is verder niet aan de tuchtrechter om een oordeel te geven over de haalbaarheid van die tuchtklacht.