Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 beklag. Nu klager reeds een advocaat heeft gevonden is het hof van oordeel dat klager geen belang (meer) heeft bij de behandeling van zijn aanwijzingsverzoek. Het beklag zal om die reden reeds ongegrond worden verklaard. Ook overigens zou het hof het beklag ongegrond hebben verklaard. De deken heeft namelijk terecht de conclusie getrokken dat een door klager gewenste procedure tot herroeping van het arrest van 10 maart 2020 niet-ontvankelijk is.