Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht tegen advocaat wederpartij. Niet gebleken dat verweerster heeft klagers belangen onnodig en onevenredig heeft geschaad door conservatoir beslag te leggen, noch dat zij in het beslagrekest onwaarheden heeft vermeld en aldus de voorzieningenrechter onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Kennelijk ongegrond.