Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft in de kalenderjaren 2018 en 2019 niet voldaan aan de opleidings- en inhaalverplichting ingevolge het bepaalde in de artikelen 4.4 lid 1 en 4.5 lid 1 van de Verordening op de Advocatuur. Het in 2020 behaalde overschot aan opleidingspunten doet niets af aan het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in de jaren 2018 en 2019.

Bezwaar gegrond, waarschuwing, kostenveroordeling.