Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over advocaat wederpartij. Verweerder heeft niet gelogen door ter zitting bij de rechter te zeggen dat de rechtsvoorganger van zijn cliënt in een eerdere procedure geen verweer heeft gevoerd. Een proces-verbaal is een zakelijke en geen woordelijke weergave van hetgeen ter zitting is verhandeld. De pleitnota van verweerder behoort ook tot het proces-verbaal en daarin heeft hij opgenomen dat de rechtsvoorganger geen inhoudelijk verweer had gevoerd. Gezien ook de inhoud van het formele verweer van de rechtsvoorganger van zijn cliënt kan niet geconcludeerd worden dat verweerder heeft gelogen. Klacht ongegrond.