Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 verzoek. Op verzoek van klager heeft de deken een aantal keren uitstel verleend om het aanwijzingsverzoek aan te vullen. De deken heeft klager voldoende tijd gegeven om de gevraagde stukken aan te leveren. Dit heeft klager nagelaten. Klager heeft slechts een lijst met namen van advocaten verstrekt die hij zou hebben benaderd met het verzoek hem bij te staan en heeft zijn verzoek verder niet aangevuld. De door klager verschafte informatie voldoet niet aan de vereisten voor een verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet. Het beklag is ongegrond verklaard.