Naar boven ↑

Rechtspraak

Artikel 13 verzoek. Klager heeft slechts een lijst met namen van advocaten verstrekt die hij zou hebben benaderd met het verzoek hem bij te staan en heeft zijn verzoek vervolgens desgevraagd niet verder aangevuld. De door klager verschafte informatie voldoet niet aan de vereisten voor een verzoek tot aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 Advocatenwet. Daarnaast is het hof met de deken van oordeel dat de procedure die klager wenst te voeren geen redelijke kans van slagen heeft. Het beklag van klager wordt ongegrond verklaard.