Naar boven ↑

Rechtspraak

Voorzittersbeslissing. Klacht over (voormalig) deken in alle onderdelen kennelijk ongegrond. Van beïnvloeding of aantasting van de onafhankelijkheid van advocaten door verweerder is geen sprake. Evenmin is gebleken van onder meer het tonen van onprofessionele betrokkenheid of het passief blijven jegens advocaten.