Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Nu het geschil tussen klager en AB is beslecht met het onherroepelijke arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 5 juni 2007 was verweerder niet gehouden om met klager (opnieuw) in gesprek te gaan over een minnelijke regeling. Kennelijk ongegrond.