Naar boven ↑

Rechtspraak

Eindbeslissing na aanvullend onderzoek deken. Mede op grond van het aanvullend onderzoek van de deken stelt de raad vast dat verweerder niet de volledige dossiers van klaagster heeft overgedragen aan de opvolgend advocaat. Hierdoor heeft verweerder niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel van een waarschuwing en proceskostenveroordeling.