Naar boven ↑

Rechtspraak

Raadsbeslissing. Klacht over de eigen advocaat deels gegrond. Verweerder heeft zonder voorafgaand overleg met de deken conservatoir beslag doen leggen op klaagsters woning. De raad legt daarvoor een berisping op aan verweerder. Van exorbitant factureren is de raad niet gebleken. Een slordigheid in een van klaagster gevorderd bedrag levert geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen op.