Naar boven ↑

Rechtspraak

Raadsbeslissing. Klacht over de eigen advocaat. Verweerder heeft klaagster voldoende geïnformeerd over de te verwachten kosten. Hij heeft geen signalen van klaagster genegeerd die noopten tot het stoppen met het verrichten van werkzaamheden. Klacht ongegrond.