Naar boven ↑

Rechtspraak

Het Hof van Discipline heeft in een eerdere klachtzaak tussen klager en verweerder niet vastgesteld dat verweerder daadwerkelijk voor de broer van klager optrad, noch dat sprake was van een belangenverstrengeling op grond waarvan  verweerder niet meer voor de broer van klager als advocaat op zou mogen treden. Dit valt, anders dan klager stelt, niet uit de uitspraak van het Hof van Discipline af te leiden. De uitspraak van het Hof van Discipline vormt geen beperking voor verweerder om voor de broer van klager op te treden. Dat verweerder de uitvaart van de moeder van klager heeft verstoord dan wel zaken op scherp heeft gesteld/geprovoceerd kan niet worden vastgesteld, nu de opvattingen van partijen daarover lijnrecht tegenover elkaar staan.

Klacht kennelijk ongegrond