Naar boven ↑

Rechtspraak

In de beslissing van de voorzitter is onvoldoende ingegaan op het verwijt van klager aan verweerder dat het hem vanwege het legaliteitsbeginsel niet vrij stond om, in ieder geval in de periode tot aan de zitting van de Raad van Discipline als bestuursorgaan in plaats van zijn voorganger  te reageren op een klacht tegen die voorganger. Omdat het verzet gegrond wordt verklaard wordt de behandeling van de klacht voortgezet.

Verzet gegrond