Naar boven ↑

Rechtspraak

 Nu op het eerdere 60ab-verzoek door het Hof van Discipline bij beslissing van 24 juli 2020 in hoogste instantie is beslist en de deken geen nieuwe feiten of omstandigheden -anders dan de beslissing van de raad op het dekenbezwaar, waarbij aan verweerder de maatregel schrapping is opgelegd,-- aan zijn 60ab-verzoek ten grondslag heeft gelegd, waaruit zou kunnen blijken van een nieuw ernstig vermoeden van een handelen of nalaten van verweerder, waardoor enig door artikel 46 Advocatenwet beschermd belang is geschaad of dreigt te worden geschaad, biedt het verzoek onvoldoende aanknopingspunten voor een onmiddellijk ingrijpen om de belangen uit artikel 46 Advocatenwet te beschermen.

60ab verzoek afgewezen