Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de eigen advocaat in de bijstand rondom een rechterlijke machtiging tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens klaagster heeft verweerster ten onrechte geen ontslagverzoek ingediend, althans opheffing van de rechterlijke machtiging gevraagd. Het hof is van oordeel dat verweerster de belangen van klaagster naar behoren heeft behartigd en bekrachtigt de beslissing van de raad waarin de klacht ongegrond was verklaard.