Naar boven ↑

Rechtspraak

  Klacht over dienstverlening eigen advocaat deels niet-ontvankelijk op grond van artikel 46g Advocatenwet wegens verstrijken van de verjaringstermijn en deels kennelijk ongegrond omdat de raad niet kan oordelen over declaratiegeschillen en van excessief declareren niet is gebleken.