Naar boven ↑

Rechtspraak

Niet gebleken dat de advocaat tijdens de periode waarin zij klager bijstond onbereikbaar was. Klager heeft niet aangetoond dat door de gemeente een oproep voor een mondelinge behandeling aan verweerster is verzonden. Door de gemachtigde van klager is pas ter zitting naar voren gebracht dat de door de advocaat verzonden brief met informatie over de beschikking van de gemeente en de mogelijkheid tot het instellen van een rechtsmiddel door klager niet was ontvangen.. Advocaat had geen aanleiding om te veronderstellen dat die brief niet was ontvangen.

Klacht ongegrond.