Naar boven ↑

Rechtspraak

Klager heeft na de dag waarop hij bekend was met het handelen van verweerster waarop de klacht betrekking heeft meer dan drie jaren gewacht met het indienen van een klacht over het optreden van verweerster. Geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn.