Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft werkzaamheden verricht als assistent van de vereffenaar. Door de vereffenaar zijn uren gedeclareerd inzake werkzaamheden verband houdende met tegen die advocaat/assistent vereffenaar ingediende tuchtrechtelijke klachten. Nu uit de beslissing van de voorzitter niet blijkt dat voormelde omstandigheid in zijn beslissing is meegenomen zal de raad het verzet gegrond verklaren. Hiermee vervalt de beslissing van de voorzitter van de raad en wordt de behandeling van de klacht voortgezet. De raad stelt de advocaat/assistent vereffenaar bij tussenbeslissing in de gelegenheid zich nader uit te laten over de declaratie door de vereffenaar van de met de behandeling van de tegen die advocaat/assistent vereffenaar  ingediende klachten gemoeide uren.

Verzet gegrond.

Beslissing op de klacht aangehouden.