Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft in overleg met de cliënt pro forma een procedure bij de Raad van arbitrage voor de bouw ingediend en in kort geding gevorderd de VvE te veroordelen om op kosten van de VvE een opdracht te verstrekken tot het doen verrichten van nader deskundigenonderzoek ten aanzien van klachten betreffende geluidsoverlast. Niet gebleken van een onjuiste aanpak door de advocaat.

Klacht ongegrond.