Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, 28 oktober 2019
ECLI:NL:TADRARL:2019:233

Klacht tegen advocaat van wederpartij over het feit dat hij in gesprek is gegaan met de door klaagster aangezegde getuigen voorafgaand aan het getuigenverhoor. Klacht gegrond. Advocaat heeft in strijd gehandeld met gedragsregel 16 (oud), die op dat moment nog van toepassing was. Waarschuwing.