Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht van cliënt jegens haar advocaat over onder meer het nalaten van het instellen van hoger beroep en een onjuiste communicatie daarover. Klacht is in zoverre gegrond. Advocaat is in ernstige mate tekortgeschoten in de zorg die zij voor haar cliënt had behoren te betrachten. Advocaat heeft reeds driemaal eerder voor soortgelijke gedragingen een maatregel opgelegd gekregen. Schorsing van 17 weken.