Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Amsterdam, 2 december 2019
ECLI:NL:TADRAMS:2019:234

Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerder is niet degene die de vaststellingsovereenkomst heeft opgemaakt (die volgens klager in strijd is met de Wna), maar de fungerend voorzitter van de Kamer voor het notariaat.