Naar boven ↑

Rechtspraak

Verzet gegrond nu in verzet door verweerder is erkend dat hij de zaak tezamen met zijn kantoorgenoot heeft behandeld en dus wel tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor de behandeling van klagers dossier. Klacht ongegrond nu verweerder niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door per brief aan klager mede te delen dat diens broer was overleden.