Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Amsterdam, 28 oktober 2019
ECLI:NL:TADRAMS:2019:203

Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij in alle onderdelen kennelijk ongegrond. Niet gebleken dat verweerder essentiele informatie niet heeft verstrekt aan de voorzieningenrechter en/of de deurwaarder. Evenmin sprake van dwang, dwaling en/of bedrog en/of onrechtmatige druk.