Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 4 november 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:165

Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door in een sommatiebrief facturen te vermelden die klager op dat moment nog niet had ontvangen. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door zich wegens een verschil van inzicht over de aanpak van de zaak als advocaat te onttrekken. Ongegrond.