Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Amsterdam, 23 september 2019
ECLI:NL:TADRAMS:2019:193

Klacht over advocaat wederpartij. De klacht is kennelijk ongegrond. De klacht gaat in feite over een civielrechtelijk geschil. Het is niet aan de tuchtrechter om daarover te oordelen. Niet is gebleken dat verweerster de grenzen van de aan haar toekomende vrijheid heeft overschreden.