Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Amsterdam, 23 september 2019
ECLI:NL:TADRAMS:2019:189

Voorzittersbeslissing. Klacht over verweerder in hoedanigheid van curator. Zoals verweerder terecht heeft aangevoerd staat het hem als curator vrij indien nodig de actio pauliana in te roepen en personen aansprakelijk te stellen. Hoewel klager dit kennelijk ervaart als druk, is geen sprake van onaanvaardbare druk.