Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 2 september 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:135

Het is gebruikelijk dat het honorarium van een advocaat op een factuur zonder BTW wordt vermeld, welk bedrag vervolgens met de door de advocaat daarover verschuldigde BTW wordt vermeerderd. Hetzelfde geldt voor de vermindering met een eerder  betaald voorschot op de eindfactuur.

Verzet ongegrond