Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 2 september 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:138

Advocaat heeft cliënt niet heeft gewezen op het risico van de door de voorzieningenrechter opgelegde hoge en ongelimiteerde dwangsom indien hij zijn woning niet tijdig en leeg zou hebben verlaten, noch op de mogelijkheid om matiging van die dwangsom te vragen.

Klacht gegrond, waarschuwing, kostenveroordeling