Naar boven ↑

Rechtspraak

Hof van Discipline , 26 augustus 2019
ECLI:NL:TAHVD:2019:121

Beklag ex art. 13 Advocatenwet. Meerdere advocaten hebben klager rechtsbijstand verleend en advies gegeven over zijn cassatieberoep. Gegronde reden voor de deken om verzoek tot aanwijzing advocaat af te wijzen.