Naar boven ↑

Rechtspraak

Hof van Discipline , 23 augustus 2019
ECLI:NL:TAHVD:2019:119

Klacht tussen advocaten onderling. Dat verweerder zich niet welwillend heeft gedragen door zich niet te houden aan een tussen hem en klager overeengekomen afspraak, kan niet worden vastgesteld nu verweerder expliciet heeft betwist dat overeenstemming was bereikt. Van het bemoeilijken van contact en het antedateren van brieven door verweerder is evenmin gebleken. Klacht ongegrond. Bekrachtiging beslissing raad.