Naar boven ↑

Rechtspraak

Hof van Discipline , 26 augustus 2019
ECLI:NL:TAHVD:2019:113

Klacht tegen eigen advocaat. Raad heeft klacht ongegrond verklaard. Hof bekrachtigt deze beslissing. Wanneer een advocaat en zijn cliënt het niet eens worden over de strategie die moet worden gevolgd naar aanleiding van problemen bij de uitvoering van een vaststellingsovereenkomst, zal de advocaat de opdracht moeten neerleggen of een vervolgopdracht moeten weigeren. Verweerder heeft dit op een juiste en correcte wijze gedaan