Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, 6 mei 2019
ECLI:NL:TADRARL:2019:119

De wrakingskamer wijst het verzoek tot wraking op grond van artikel 4 van het Wrakingsprotocol af. Met verweerder is de wrakingskamer van oordeel dat een schriftelijke administratieve mededeling van een partij, waarbij deze heeft laten weten niet op de geplande zitting te zullen verschijnen, geen processtuk is waarvan op grond van artikel 49 lid 2 van de Advocatenwet door verzoekers kennis kan worden genomen. De afdoende onderbouwde beslissing van verweerder om, ook na herhaalde verzoeken, voornoemde e-mail niet aan verzoekers beschikbaar te stellen, biedt geen gerechtvaardigde grond voor een wraking.