Naar boven ↑

Rechtspraak

Hof van Discipline , 21 december 2018
ECLI:NL:TAHVD:2018:234

Beklag artikel 13 Advocatenwet. De deken heeft terecht het verzoek om aanwijzing van een advocaat afgewezen, omdat uit de verzoeken van klager onvoldoende blijkt voor welk probleem klager een advocaat nodig heeft en of daarvoor de bijstand van een advocaat vereist is. Ongegrond.