Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 1 juli 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:105

Advocaat had cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk moeten wijzen op de verschillende uitkomsten van toedeling van de woning of verkoop daarvan voor het al dan niet intrekken van de toevoeging.  

Ook indien een toevoeging is verstrekt mag van de advocaat worden verlangd dat hij de cliënt eigener beweging periodiek schriftelijk een urenspecificatie en kostenopgave verstrekt.

Klacht gegrond, waarschuwing