Naar boven ↑

Rechtspraak

De raad is van oordeel dat de voorzitter terecht heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op het optreden van verweerder in diens hoedanigheid van curator en dat de voorzitter het juiste criterium heeft gehanteerd bij de beoordeling van het optreden van verweerder. Verzet ongegrond.