Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:59

Niet gebleken van onjuist informeren. Advocaat heeft ter zitting van de raad voldoende aannemelijk gemaakt klager over het lidmaatschap van de bewindvoerder van een brancheorganisatie te hebben geïnformeerd en desgevraagd de gegevens van de klachtcommissie, waar klager met een klacht over de bewindvoerder terecht kon, te hebben verstrekt.

Verzet ongegrond