Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:57

Verweerder heeft zowel als advocaat als later in zijn hoedanigheid van executeur gehandeld in strijd met artikel 46 Advocatenwet door onvoldoende distantie te betrachten, zich onnodig grievend uit te laten en klaagsters rechtstreeks aan te schrijven terwijl hij wist dat zij door een advocaat werden bijgestaan.

Klacht gegrond, berisping.