Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:56

Advocaat ia afgegaan op de mededeling van een derde namens de cliënte van de advocaat van de wederpartij dat de opdracht aan de advocaat van de wederpartij door diens cliënte is beëindigd. Advocaat heeft zonder de juistheid van  deze mededeling bij de advocaat van de wederpartij te verifiëren stukken aan die derde toegezonden en een kort geding ingetrokken zonder de advocaat van de wederpartij daarover te informeren. Klager en verweerder hebben hun standpunten over en weer in stevige bewoordingen weergegeven. Niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Klacht gedeeltelijk gegrond, waarschuwing.