Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:55

Advocaat heeft zich bij de behandeling van een letselschadezaak nodeloos grievend uitgelaten jegens de schadebehandelaar en de medisch adviseur van de wederpartij van zijn cli├źnt (verzekeraar) door bij herhaling de kwaliteit van deze personen fors in twijfel te trekken, met gebruikmaking van priv├ęgegevens en de kwalificaties ‘opzettelijk’ en ‘te kwader trouw’.

Klacht gegrond, waarschuwing, kostenveroordeling.