Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:54

Advocaat had uit notariële akte niet hoeven te begrijpen dat haar geen bevoegdheid toekwam om in opdracht van haar cliënt tevens namens de moeder op te treden. Dat het gerechtshof in appel heeft geoordeeld dat verweerster aan de volmacht geen bevoegdheid kon ontlenen om in rechte namens de moeder op te treden betekent niet dat het verweerster tuchtrechtelijk valt aan te rekenen dat zij namens haar cliënt een ander standpunt heeft  ingenomen. Wederpartij komt omtrent de wijze van declareren van de advocaat van zijn wederpartij geen klachtrecht toe.

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk ongegrond.