Naar boven ↑

Rechtspraak

Raad van Discipline 's-Hertogenbosch, 15 april 2019
ECLI:NL:TADRSHE:2019:53

Het staat een advocaat vrij om ervoor te kiezen om enkel schriftelijk met de wederpartij te communiceren, mits het belang van zijn cliƫnt hierdoor niet wordt geschaad en de wederpartij niet nodeloos wordt benadeeld.

Advocaat is niet gehouden om aan de opvolgende advocaat van de wederpartij een afschrift van het dossier te doen toekomen.

Klacht ongegrond.