Naar boven ↑

Rechtspraak

Zonder motivering niet door raad beslist

De raad heeft ten onrechte het verzoek van klaagster om de uitspraak te doen als bedoeld in art. 48 lid 7 Adv.w., zonder motivering niet gehonoreerd. Het hof zal dit in het dictum alsnog opnemen, nu uit de gegrond bevonden klachtonderdelen blijkt dat een dergelijke uitspraak op zijn plaats is.