Naar boven ↑

Rechtspraak

Poolse advocaat

Artikel 362 jo. artikel 278 lid 3 Rv (ondertekening beroepschrift); artikel 820 lid 1 Rv (betekening); artikel 16a e.v. van de Advocatenwet (samenwerking buitenlandse advocaat); IPR; artikel 3 Brussel II-bis; artikel 1 lid 1 sub a WCE; artikel 8 Haags Alimentatieverdrag 1973; afwijzing renvoi; toepassing Pools echtscheidings- en alimentatierecht; schuldigverklaring ontwrichting huwelijk.