Naar boven ↑

Rechtspraak

Toegang tot de rechter. RvdR weigert toevoeging voor cassatie in een zaak met een belang minder dan € 1.000,-

Het EHRM heeft in onder meer het arrest van 15 februari 2005 (Steel en Morris tegen het Verenigd Koninkrijk, punt 62) overwogen dat het in artikel 6, eerste lid, van het EVRM neergelegde recht op toegang tot de rechter niet absoluut is, maar aan verschillende beperkingen, waaronder financiële, mag worden onderworpen. Dergelijke beperkingen mogen evenwel het recht op toegang tot de rechter niet in essentie aantasten, moeten een gerechtvaardigd doel dienen en moeten proportioneel zijn aan dat doel.