Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocatenwet niet in strijd met art. 10 EVRM

Vraag of onderzoek door de deken op grond van de Advocatenwet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, neergelegd in artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM.

Zie voor het arrest in cassatie in deze zaak https://www.tuchtrecht-updates.nl/samenvatting/tr-2019-15480.