Naar boven ↑

Rechtspraak

Niet terugbetalen eigen bijdrage

(…) een eigen bijdrage ad € 725,-, waarvan door klager € 675,- is betaald en een gedeelte ad € 50,- onbetaald is gebleven. Verweerder heeft het hof desgevraagd medegedeeld het onbetaald gebleven deel van de eigen bijdrage te hebben afgeboekt. Klager is van mening dat het betaalde deel van de eigen bijdrage door verweerder aan hem zou moeten worden terugbetaald. (…) Verweerder heeft klager in de huurzaak evenwel bijgestaan, zowel voor als tijdens de door de verhuurder aanhangig gemaakte procedure. Het hof heeft vastgesteld dat de toevoeging, waarvoor de eigen bijdrage (grotendeels) door klager is betaald, is afgegeven voor die huurzaak met als omschrijving “geschil huur woonruimte, terugkeer oude woning”. Deze zaak is in zijn geheel door verweerder behandeld. De eigen bijdrage was dan ook door klager verschuldigd en voor terugbetaling daarvan, geheel of gedeeltelijk, bestaat geen aanleiding.